Světci k nám hovoří...


sv. Vedastus

Vedastus

6. února, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 540
Patron:handicapovaných a dětí; vzýván proti očním neduhům
Atributy:dítě u nohou, medvěd, vlk s husou v tlamě

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi v roce 453 v Limoges ve Francii. Jeho jméno se vyskytuje ve francouzštině jako Gaston, v angličtině Foster a ve vlámštině a normanštině Waast. V mládí údajně odešel do Toulu, kde chtěl vést život ve zbožnosti a skrytosti před světem, ze kterého odkud odešel. Neušel tam ale biskupově pozornosti a ten ho přivedl na cestu kněžství. V Toulu také dostal pověření, aby do Remeše doprovázel krále Franků Chlodvíka I. vracejícího se po vítězství nad Alemanny. V nadšení z něj i pro snahu ze strany manželky Klotyldy byl otevřený k přípravě na křest. Vedastus měl za úkol poskytnout mu potřebnou katechezi.

V roce 499 Remigius jmenoval Vedasta prvním biskupem Arrasu. Již v předchozím století zde žili křesťané, ale po drancování Huny obyvatelé město opustili a další při novém osídlení se vrátili k pohanství. Na Vedasta tedy čekalo hodně misijní práce, do které se s odvahou a požehnáním pustil.

Traduje se několik jeho zázraků, ke kterým patří uzdravení slepce na okraji jednoho mostu. Je také uváděno vyhnání vlků a medvěda z jeho kostela, které má údajně symbolizovat, že Vedastus vyhnal pohanství ze své svěřené církve.

Zemřel po 40letém vedení diecéze. Jeho ostatky po několikerém přenesení zůstávají v Arras.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Paulus Miki et XXV socii (1597); Antolianus (s. III.); Silvanus (ep.), Lucas (diaconus) et Mocius (lector) (asi 235/238); Dorothea et Theophilus (asi s. IV.); Meles (488); Vedastus (asi 540); Amandus, ep. Traiecten. (asi 679); Renula seu Renildis (s. VIII.); Guarinus, , ep. Prænestin. (1159); Brinolfus Algotsson (1317); Angelus de Furci (1327); Maria Teresia Bonzel (1905); Alphonsus Maria Fusco, presbyter (1910); Franciscus Spinelli (1913); Matthæus Correa (1927)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.