Světci k nám hovoří...


sv. Guarin

Guarinus, , ep. Prænestin.

6. února, připomínka
Postavení:opat a biskup
Úmrtí:1159

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi po roce 1080 v italské Boloni do šlechtické rodiny Guariniho. Svůj majetek dal na stavbu nemocnice a v roce 1104 se stal augustiniánským kanovníkem v klášteře Svatého kříže v Mortara v oblasti Lombardie. Zde vynikal poslušností, odříkáním a láskou k chudým. Když byl navržen na biskupa v Pávii, ze skromnosti vyvinul úsilí, aby byl vybrán někdo jiný. V adventním období roku 1144 ho papež Lucius II. jmenoval biskupem Palestriny, kterým byl 13 let a zároveň pokračoval ve strohém mnišském životě. Také byl jmenován kardinálem a třikrát se účastnil konkláve. Zemřel ve věku 78 let s pověstí svatosti. V mramorové schránce byl uložen do krypty katedrály svatého Agapita a po roce papež Alexander III. rozhodl, že je hoden úcty, a v roce 1170 ho zařadil mezi svaté.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Paulus Miki et XXV socii (1597); Antolianus (s. III.); Silvanus (ep.), Lucas (diaconus) et Mocius (lector) (asi 235/238); Dorothea et Theophilus (asi s. IV.); Meles (488); Vedastus (asi 540); Amandus, ep. Traiecten. (asi 679); Renula seu Renildis (s. VIII.); Guarinus, , ep. Prænestin. (1159); Brinolfus Algotsson (1317); Angelus de Furci (1327); Maria Teresia Bonzel (1905); Alphonsus Maria Fusco, presbyter (1910); Franciscus Spinelli (1913); Matthæus Correa (1927)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.