Světci k nám hovoří...


blah. Angel de Furci

Angelus de Furci

6. února, připomínka
Postavení:řeholník OAD
Úmrtí:1327

ŽIVOTOPIS

Narodil se v roce 1246 ve Furci v provincii Chieti v Itálii. Byl dlouho očekávaným synem bohatých rodičů, kteří si jeho narození byli vyprosit u sv. archanděla Michaela (pam. 29. 9.) při pouti na Monte Gargano. Tam od archanděla Michaela obdrželi příslib, že budou mít syna, který se stane augustiniánským řeholníkem. Rodiče později jeho výchovu svěřili strýci, který byl opatem benediktinského kláštera Santa Maria Mater Domini ve Fraine. Po jeho smrti se Angel vrátil na čas domů a v roce 1266 u augustiniánů v nedalekém Vasto oblékl řeholní hábit. Po potřebných studiích přijal kněžské svěcení, ale pak byl ještě poslán na pětileté studium na Sorbonně v Paříži. Když se vrátil, vyučoval nejprve v různých italských klášterech a poslední, ve kterém zůstal natrvalo, byl v Neapoli. Zde se v roce 1287 stal představeným místní provincie. Vynikal řečnickým nadáním i teologickými znalostmi a dával mimořádný příklad pokory. Kvůli ní také odmítl biskupský stolec v Melfi i stejnou hodnost v Acerry.

Zemřel 6. 2. 1327 ve svém klášteře v Neapoli a jeho kult 20. 12. 1888 schválil papež Lev XIII. Jeho ostatky se nacházejí v jemu zasvěceném Santuariu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Paulus Miki et XXV socii (1597); Antolianus (s. III.); Silvanus (ep.), Lucas (diaconus) et Mocius (lector) (asi 235/238); Dorothea et Theophilus (asi s. IV.); Meles (488); Vedastus (asi 540); Amandus, ep. Traiecten. (asi 679); Renula seu Renildis (s. VIII.); Guarinus, , ep. Prænestin. (1159); Brinolfus Algotsson (1317); Angelus de Furci (1327); Maria Teresia Bonzel (1905); Alphonsus Maria Fusco, presbyter (1910); Franciscus Spinelli (1913); Matthæus Correa (1927)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.