Světci k nám hovoří...


sv. Evald Nigrus a Evald Albus

Ewaldus Nigrus et Ewaldus Albus

3. října, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:695
Atributy:kyj, meč, palma

ŽIVOTOPIS

Jedná se o dva bratry, kteří pocházeli z Anglie a byli pojmenováni podle toho, že jeden byl černovlasý a druhý měl vlasy velmi světlé. Oba se rozhodli pro duchovní povolání a šíření víry mezi pohany. Přijali kněžské svěcení a podle přání sv. Villibrorda šli hlásat evangelium k Sasům do severního Porýní (pozdějšího Vestfálska). Fanatickými obhájci pohanských tradic byli napadeni a skončili mučednickou smrtí.

Albus, s velkými znalostmi Bible a misionářskou horlivostí, byl popraven mečem a Nigrus podstoupil mučení a skonal po předchozím zmrzačení. Ostatky obou mučedníků jejich nepřátelé naházeli do Rýna. Z této řeky byly severně od Kolína později, podle znamení ve snu, Tilmonem vytaženy a křesťansky pohřbeny. Po uložení v kostele sv. Klementa byly přeneseny do chrámu sv. Kuniberta na nábřeží Císaře Bedřicha v Kolíně nad Rýnem.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Dionysius Areopagita (s. I); Candida, m. Romć (století neznámé); Maximianus, ep. Bagaiensis (asi 410); Cyprianus, ep. Telonien (po r. 543); Ewaldus Nigrus et Ewaldus Albus (695); Uttow (802); Gerardus, abbas (959); Adalgottusw (1160); Ambrosius Franciscus Ferro et XXVII sociiw - Matthćus Moreiraw, Emmanuel Rodrigues Moura et coniunx eiusw (1645); Crescentius García Pobow (1936); Euphrasius Maria Raga Nadalw (1936); Szilárd Ignatius Bogdánffy, ep. Mare et Oradea (1953); Hesychius, monachus (s. IV); Faustus, Caius, Petrus, Paulus, Eusebius, Chæremon, Lucius et II socii (s. III/IV)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.