Světci k nám hovoří...


sv. Fides /Věra/

Fides

6. října, připomínka
Postavení:panna a mučednice
Úmrtí:s. IV
Patron:dřevořezbářů, zpracovatelů vlny; vzývána jako přímluvce za plodné manželství
Atributy:dívka, palma, rošt, meč

ŽIVOTOPIS

Pocházela ze vznešené rodiny z jižní části Francie. Ve 12letech, v městě Agen v Akvitánii, ji z nařízení prefekta Daciána chtěli přinutit zastrašením a pak mučením, aby obětováním modlám porušila svou věrnost křesťanské víře. Ona ale o své věrnosti Kristu svědčila i na rozžhaveném roštu a proto prý byla nakonec sťata.

Nad jejím hrobem nechal údajně biskup Dulcitius postavit chrám, který byl v pozdějších stoletích zbořen. Ostatky sv. Fides byly r. 855 přeneseny z Agen do Conques. Zde je uctívána v chrámu Sainte Foy, který je navštěvovaný poutníky, směřujícími k sv. Jakubovi do Compostelly. Sv. Fides se stala patronkou mnoha chrámů po Evropě a v Americe.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Bruno, eremita (1101); Sagar (asi 170); Fides (s. IV); Renatus, episcopus (s. V.); Romanus, ep. Autissiodoren. (asi 564); Magnus, ep. Venetiarum (asi 670); Ywius (asi 704); Pardulphus (737); Ioannes Xenus, monachus (s. XI); Adalbero (1090); Artholdus (1206); Ioannes Hashimoto Tahyōe, Thecla et L socii m. Kyōto (1619); Maria Francisca a Vulneribus Domini nostri Iesu Christi /Anna Maria/ Gallo (1791); Franciscus Hunot (1794); Maria Rosa /Eulalia/ Durocher (1849); Isidorus a Sancto Ioseph de Loor (1916)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.