Světci k nám hovoří...


sv. Arthold

Artholdus

6. října, připomínka
Postavení:biskup OCart
Úmrtí:1206

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi 1101 na zámku Sothonod ve farnosti Songieu v departementu Ain ve Francii. Mládí prožil na dvoře Amadea III. V 19letech vstoupil do kartuziánského kláštera v Portes poblíž Lyonu. V roce 1132 byl poslán do ženevské diecéze. Zde v blízkosti hory Colombier došlo ke zničení řádového kláštera požárem a Arthold založil nový klášter v rovině Arvièrs.

Dopisoval si s papežem Alexandrem III. Vynikal ctnostným životem a proti své vůli byl ustanoven biskupem v Belley v jižní Francii, jako nástupce biskupa Reginalda. Po dvouletém pastýřském působení, v roce 1190, požádal papeže Klementa III., aby přijal jeho rezignaci. Vzhledem k věku mu bylo vyhověno a on se jako devadesátiletý vrátil do svého kláštera v Arvièrs, kde zemřel ve věku 105 let.

Po oficiálním schválení místní úcty v roce 1640, byl svatořečený až 2. 6. 1834 papežem Řehořem XVI.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Bruno, eremita (1101); Sagar (asi 170); Fides (s. IV); Renatus, episcopus (s. V.); Romanus, ep. Autissiodoren. (asi 564); Magnus, ep. Venetiarum (asi 670); Ywius (asi 704); Pardulphus (737); Ioannes Xenus, monachus (s. XI); Adalbero (1090); Artholdus (1206); Ioannes Hashimoto Tahyōe, Thecla et L socii m. Kyōto (1619); Maria Francisca a Vulneribus Domini nostri Iesu Christi /Anna Maria/ Gallo (1791); Franciscus Hunot (1794); Maria Rosa /Eulalia/ Durocher (1849); Isidorus a Sancto Ioseph de Loor (1916)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.