Světci k nám hovoří...


blah. František Hunot

Franciscus Hunot

6. října, připomínka
Postavení:kněz a mučedník
Úmrtí:1794

ŽIVOTOPIS

Narodil se roku 1753 v Brienon v Burgundsku ve Francii. Za Francouzské revoluce se stal knězem. V roce 1793 byl za věrnost římskokatolické církvi zatčen a dopraven na vězeňskou loď, kotvící u pobřeží Rochefortu. Opakovaně prohlásil, že chce zemřít v plném společenství s katolickou církví. S velkou lítostí, že vždy neměl tento pevný postoj, přijal svátost pokání. Zemřel na lodi za nelidských podmínek, postižený kurdějemi a vysokou horečkou.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Bruno, eremita (1101); Sagar (asi 170); Fides (s. IV); Renatus, episcopus (s. V.); Romanus, ep. Autissiodoren. (asi 564); Magnus, ep. Venetiarum (asi 670); Ywius (asi 704); Pardulphus (737); Ioannes Xenus, monachus (s. XI); Adalbero (1090); Artholdus (1206); Ioannes Hashimoto Tahyōe, Thecla et L socii m. Kyōto (1619); Maria Francisca a Vulneribus Domini nostri Iesu Christi /Anna Maria/ Gallo (1791); Franciscus Hunot (1794); Maria Rosa /Eulalia/ Durocher (1849); Isidorus a Sancto Ioseph de Loor (1916)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.