Světci k nám hovoří...


sv. Juliána

Iuliana, vidua florentina

7. února, připomínka
Postavení:vdova
Úmrtí:s. IV.

ŽIVOTOPIS

Pocházela z Boloně. Na přání rodičů se vdala za vznešeného Julia, s nímž měla tři dcery a syna. Její manžel po deseti letech s jejím svolením vstoupil do kláštera a brzy zemřel. Juliána ve zbožnosti vychovala své děti. Syn Vavřinec se stal opatem. Juliána žila po řeholním způsobu a prokazovala mnoho dobročinnosti. Byla chválena sv. Ambrožem, který světil chrám sv. Vavřince, jenž ona nechala zbudovat. Zemřela v 75 letech.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Richardus, peregrinus (asi 720); Parthenius, ep. Lampsacen. (s. IV); Moyses, solitarius (ca. 389); Iuliana, vidua florentina (s. IV.); Laurentius, ep. Sipontin. (ca. 545); Gulielmus de Leaval (s. VII); Lucas Iunior, eremita (955); Riccerius (1236); Antonius de Stronconio (1461); Thomas Sherwood (1578); Iacobus Sal (1593); Ægidius Maria a Sancto Ioseph (Franciscus) Pontillo (1812); Maria a Providentia (Eugenia); Smet (1871); Pius Pp IX. (1878); Anselmus Polanco et Philippus Ripoll (1939); Adalbertus Nierychlewski (1942); Petrus Verhun (1957)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.