Světci k nám hovoří...


sv. Juliána

Iuliana, vidua florentina

7. února, připomínka
Postavení:vdova
Úmrtí:s. IV.

ŽIVOTOPIS

Pocházela z Boloně. Na přání rodičů se vdala za vznešeného Julia, s nímž měla tři dcery a syna. Její manžel po deseti letech s jejím svolením vstoupil do kláštera a brzy zemřel. Juliána ve zbožnosti vychovala své děti. Syn Vavřinec se stal opatem. Juliána žila po řeholním způsobu a prokazovala mnoho dobročinnosti. Byla chválena sv. Ambrožem, který světil chrám sv. Vavřince, jenž ona nechala zbudovat. Zemřela v 75 letech.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maximus, ep. Nolan. (s. III.); Parthenius, ep. Lampsacen (s. IV.); Moyses, solitarius (asi 389); Iuliana, vidua florentina (s. IV.); Laurentius, ep. Sipontin. (asi 545); Gulielmus de Leaval (s. VII.); Richardus, peregrinus (asi 720); Lucas Iunior, eremita (955); Riccerius (1236); Antonius de Stronconio (1461); Thomas Sherwood (1578); Iacobus Salès et Gulielmus Saultemouche (1593); Ægidius Maria a Sancto Ioseph (Franciscus) Pontillo (1812); Ioannes de Triora (Franciscus Maria) Lantrua (1816); Rosalia (Ioanna Maria) Rendu, virgo (1856); Maria a Providentia (Eugenia); Smet (1871); Pius Pp IX. (1878); Anna Maria Adorni Botti (1893 ); Ludovica Clara Szczęsna (1916); Anselmus Polanco et Philippus Ripoll (1939); Adalbertus Nierychlewski (1942); Alaphridus Cremonesi (1953); Petrus Verhun (1957)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.