Světci k nám hovoří...


sv. Jan Xenus

Ioannes Xenus, monachus

6. října, připomínka
Postavení:mnich
Úmrtí:s. XI

ŽIVOTOPIS

Narodil se v jedenáctém století na ostrově Kréta. Od mládí žil velmi zbožně a k modlitbě vyhledával ústraní. Později rozšířil řeholní život na Krétě a na různých místech ostrova zakládal kláštery i svatyně. Zemřel zde v Nazogírea 6. října. Rok, ani další spolehlivé údaje o jeho životě se zřejmě nedochovaly.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Bruno, eremita (1101); Sagar (asi 170); Fides (s. IV); Renatus, episcopus (s. V.); Romanus, ep. Autissiodoren. (asi 564); Magnus, ep. Venetiarum (asi 670); Ywius (asi 704); Pardulphus (737); Ioannes Xenus, monachus (s. XI); Adalbero (1090); Artholdus (1206); Ioannes Hashimoto Tahyōe, Thecla et L socii m. Kyōto (1619); Maria Francisca a Vulneribus Domini nostri Iesu Christi /Anna Maria/ Gallo (1791); Franciscus Hunot (1794); Maria Rosa /Eulalia/ Durocher (1849); Isidorus a Sancto Ioseph de Loor (1916)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.