Světci k nám hovoří...


sv. Kvintín

Quintinus, m. Turonum

4. října, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:s. VI

ŽIVOTOPIS

Narodil se ve Francii a sloužil na franckém královském dvoře. Není jisté zda za krále Chlodovíka, který zemřel již r. 511, nebo jiného panovníka.

Víme, že žil podle křesťanských zásad a proto se dostal do konfliktu se šlechtičnou, které se zalíbil a jež ho sváděla nemravnými návrhy. Kvirinův postoj však byl jednoznačně zamítavý. Odmítnutá paní se rozhodla pro pomstu. Podle nespolehlivých textů mělo snad jít o Fredegundu (+ 597). Martyrologium pouze udává, že zemřel jako mučedník v oblasti Tours ve Francii. Bližší údaj doby než století se nepovažuje za spolehlivý.

Zabit byl pro věrné zachovávání Božích přikázání ve zmíněné diecézi u řeky Indre, kde mu byla useknuta hlava.

Jeho ostatky jsou uctívány v chrámu sv. Štěpána v Meaux.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Franciscus Asisiensis (1226); Petronius, ep. Bononien. (asi 450); Quintinus, m. Turonum (s. VI); Aurea, abbatissa (asi 666); Franciscus Xaverius Seelos (1867); Henricus Morant Pellicer, 4 oct. (1936); Iosephus Canet Giner (1936); Alaphridus Pellicer Muñoz (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.