Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Josef Canet Giner

Iosephus Canet Giner

4. října, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Je dalším mučedníkem z občanské války. Narodil se 24. 8. 1903 v Bellreguard ve Španělsku. Jde rovněž o arcidiecézi Valencie, kde se stal knězem. Jak uvádí martyrologium, za svou věrnost Kristu si zasloužil být spojen s obětí Spasitele. Od pronásledovatelů věrných Božích služebníků byl zabit v blízkosti města Gandia, asi 8 km jižněji od Xeraco, kde svou duši odevzdal Pánu Jindřich P., s nímž byl v r. 2001 blahořečen.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Franciscus Asisiensis (1226); Petronius, ep. Bononien. (asi 450); Quintinus, m. Turonum (s. VI); Aurea, abbatissa (asi 666); Franciscus Xaverius Seelos (1867); Henricus Morant Pellicer, 4 oct. (1936); Iosephus Canet Giner (1936); Alaphridus Pellicer Muñoz (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.