Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Alfred Pellicer Munoz

Alaphridus Pellicer Muñoz

4. října, připomínka
Postavení:mučedník OFM
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodil se 10. 4. 1914 v Bellreguard (při pobřeží) u města Gandia ve Španělsku. O čtyři dny později byl pokřtěn jménem Jakub (šp. Jaime). V 11 letech, po obecné škole, přešel do františkánského menšího semináře v Benissa, vzdáleného 40 km od rodiště a patřícího už do diecéze Alicante (70 km od ní).

V šestnácti letech odešel do kláštera na hoře Svatého Ducha v Gilet, 30 km severně od Valencie. Zde 25. 8. 1930 přijal řeholní jméno Alfred.

Vyhlášení španělské republiky 14. 4. 1931 přineslo politické nepokoje v ulicích a řádoví představení hned začali uvažovat o rozpuštění některých noviciátů. Mezi ně patřil i ten v Gilet a bratr Alfred strávil měsíc doma u rodičů. Brzy došlo k obnově noviciátů v Chelva a v Pego, ležícím mezi Gandií a Benissa. V Pego Albert pokračoval v noviciátu, který dokončil 27. 9. 1931 časnými sliby. Pak pokračoval ve studiu filozofie a teologie v Ontinyent a 5. 7. 1936 složil věčné sliby. Byl veselý, přátelský, skromný, měl úctou k druhým a příkladně plnil všechny své povinnosti.

S vypuknutím občanské války dne 18. července začalo náboženské pronásledování, s pátráním zvláště po řeholních osobách. Alfred, po mučednické smrti bratra Vincence prý doma řekl: "Mami, víš jak slavné je být mučedníkem? Já takové štěstí neměl, byla by to moje největší radost."

Alfred měl kromě tří rodných bratrů dvě sestry a v neděli 4. října se sešli ke společnému obědu. Za modlitby před obědem přijela před dům vojenská auta a čtyři ozbrojení milicionáři vešli do domu. Při zjišťování kdo je mnich se Albert představil jako františkán a byl zatčen. Při výslechu byl dotázán, co by dělal v případě skončení války. Odpověděl, že by se vrátil do kláštera. Naváděli ho také k zapření touhy po duchovním životě a k ochotě dát se na stranu republikánů. On však řekl, že raději tisíckrát zemře než aby zapíral svou víru a stav. Taková odpověď byla příčinou jeho odsouzení k smrti.

Ve tři hodiny odpoledne, na místě zvaném "La Pedrera", asi dvě míle od Gandia ve směru Valencie, byl zastřelen ještě s jedním diecézním knězem. Dočasně byl uložen na hřbitově v Gandia a po válce byly jeho ostatky exhumovány a přeneseny na hřbitov v Bellreguard. S dalšími třemi bratry z Řádu menších bratří byl blahořečený mezi 233 španělskými mučedníky v březnu 2001.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Franciscus Asisiensis (1226); Petronius, ep. Bononien. (asi 450); Quintinus, m. Turonum (s. VI); Aurea, abbatissa (asi 666); Franciscus Xaverius Seelos (1867); Henricus Morant Pellicer, 4 oct. (1936); Iosephus Canet Giner (1936); Alaphridus Pellicer Muñoz (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.