Světci k nám hovoří...


sv. Mevulf

Meinulphus

5. října, připomínka
Postavení:kněz
Úmrtí:asi 857

ŽIVOTOPIS

Narodil se kolem roku 795 ve Vestfálsku v Německu. Ve čtyřech letech s ním matka, která byla šlechtičnou, přišla do Paderbornu na dvůr Karla Velikého. Zde se mu dostalo výchovy mezi dalšími syny ze šlechtických rodů. Ve vzdělání pokračoval na škole při biskupství.

Stal se jáhnem a v r. 836 byl jmenován arcijáhnem diecéze. V témže roce přinesl do Paderbornu ostatky sv. Libora. Hned další rok v Böddeken, ležícím 20 km jižně od Paderbornu, založil panenský klášter kanovnic. V diecézi vykonával kněžskou službu s nadšením a k prospěchu církve. Legendy mu připisují mystický zážitek, podobný jako u sv. Huberta. Zemřel v Böddekenu 5. října.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Faustina /Helena/ Kowalska (1938); martyres Treviris (s. IV); Charitina (s. IV); Mamlacha (asi 343); Apollinaris, ep. Valentinen. (asi 520); Maurus et Placidus (s. VI.); Hieronymus, ep. Nivernen. (816); Meinulphus (asi 857); Froilanus (905); Attilanus (1009); Petrus de Imola (1320); Flora, virgo ex Ord. S. Ioannis Hierosol. (1347); Sanctus, presb. Ord. Eremit. S. Augustini (1392); Raymundus de Vineis (1399); Matthæus /Ioannes Franciscus/ Carreri (1470); Gulielmus Hartley, Ioannes Hewett et Robertus Sutton (1588); Anna Schäffer (1925); Bartholomæus Longo (1926); Marianus Skrzypczak (1939); Albertus Marvelli (1946)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.