Světci k nám hovoří...


sv. Flora

Flora, virgo ex Ord. S. Ioannis Hierosol.

5. října, připomínka
Postavení:panna a řeholnice SMOM
Úmrtí:1347
Patron:opuštěných, konvertitů, svobodných laiků a obětí zrady; vzývána při ohrožení bouřkou

ŽIVOTOPIS

Narodila se kolem roku 1300 v Maurs v departementu Cantal ve Francii. Měla tři bratry a šest sester, z nichž si tři zvolili řeholní povolání. Flora ve čtrnácti letech odešla do kláštera 2. řádu sv. Jana Jeruzalémského (zvaného též Řád maltských rytířů) ve Beaulieu, založeného r. 1240, a to i přesto, že ji rodiče chtěli provdat. V klášteře, zejména zpočátku, prožívala mnoho těžkostí. Jsou připomínány její deprese, od některých sester se jí dostávalo posměšků a útočila na ni pokušení. Ďábel k nim využil i Božího slova vyřčeného v ráji: "Ploďte a množte se." Snažil se bojovat proti její čistotě a zneklidňovat ji. Proto začala velmi často chodit ke zpovědi a denně se posilovala účastí na mši svaté.

Volba právě této řehole zavazovala zejména k péči o chudé a nemocné ve špitále připojeném ke klášteru. Flora se zde snažila podávat svědectví Kristovy lásky skutečně věrným životním příkladem. Byla omilostněna mimořádnými dary levitace, stigmaty a prorokování. Při jedné extázi o svátku všech svatých, přestala na tři týdny požívat tělesnou stravu. Za meditace k Duchu svatému se povznesla nad zem i tělesně a zůstala nad ní v přítomnosti svědků. Byly vidět i probodené ruce. Velmi živě meditovala umučení Krista. Přesto, jak se vyskytuje v podobných případech, byla Flora různě podezírána ze strany matky představené. Po smrti u jejího hrobu docházelo k zázrakům na její přímluvu a údajně za necelých 13 let, 11. 6. došlo k vyzdvižení jejích ostatků. V ten den se původně slavila i její památka, přesunutá na dnešek.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Faustina /Helena/ Kowalska (1938); martyres Treviris (s. IV); Charitina (s. IV); Mamlacha (asi 343); Apollinaris, ep. Valentinen. (asi 520); Maurus et Placidus (s. VI.); Hieronymus, ep. Nivernen. (816); Meinulphus (asi 857); Froilanus (905); Attilanus (1009); Petrus de Imola (1320); Flora, virgo ex Ord. S. Ioannis Hierosol. (1347); Sanctus, presb. Ord. Eremit. S. Augustini (1392); Raymundus de Vineis (1399); Matthæus /Ioannes Franciscus/ Carreri (1470); Gulielmus Hartley, Ioannes Hewett et Robertus Sutton (1588); Anna Schäffer (1925); Bartholomæus Longo (1926); Marianus Skrzypczak (1939); Albertus Marvelli (1946)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.