Světci k nám hovoří...


blah. Matouš Carreri

Matthæus /Ioannes Franciscus/ Carreri

5. října, připomínka
Postavení:kněz OP
Úmrtí:1470

ŽIVOTOPIS

Pocházel ze šlechtického rodu Carreri v Mantua ve Francii. Po narození v r. 1420 byl pokřtěn Jan František. Vyrostl v pohledného mladíka, který musel bojovat s mnoha nástrahami a pokušením. Provázen Boží milostí nad nimi vítězil. Ve 20letech byl v místním chrámu sv. Dominika osloven zpívanou modlitbou mnichů z tamního kazatelského řádu a na místě se rozhodl pro vstup do jejich kláštera. Zde přijal nové jméno Matouš.

Již v noviciátu vynikal vášnivou horlivostí. Modlitbou, pilným studiem a skutky kajícnosti se připravoval na úspěšnou kazatelskou činnost, kterou pak jako kněz řádu vykonával v Lombardii a Toskánsku. Na mnohých místech horlil proti znesvěcování svátků, obnovoval ducha zbožnosti zvláště v klášterech a nově zpracoval také pravidla pro třetí řád. Toužil po přiblížení se k trpícímu Kristu a svým úsilím o spásu duší dovedl mnohé hříšníky k obrácení.

Martyrologium ho vyzdvihuje jako výmluvného kazatele Božího Slova, který zemřel ve Vigevano v Lombardii.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Faustina /Helena/ Kowalska (1938); martyres Treviris (s. IV); Charitina (s. IV); Mamlacha (asi 343); Apollinaris, ep. Valentinen. (asi 520); Maurus et Placidus (s. VI.); Hieronymus, ep. Nivernen. (816); Meinulphus (asi 857); Froilanus (905); Attilanus (1009); Petrus de Imola (1320); Flora, virgo ex Ord. S. Ioannis Hierosol. (1347); Sanctus, presb. Ord. Eremit. S. Augustini (1392); Raymundus de Vineis (1399); Matthæus /Ioannes Franciscus/ Carreri (1470); Gulielmus Hartley, Ioannes Hewett et Robertus Sutton (1588); Anna Schäffer (1925); Bartholomæus Longo (1926); Marianus Skrzypczak (1939); Albertus Marvelli (1946)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.