Světci k nám hovoří...


blah. Vilém Hartley, Jan Hewett a Robert Sutton

Gulielmus Hartley, Ioannes Hewett et Robertus Sutton

5. října, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:1588

ŽIVOTOPIS

Martyrologium nám pro dnešní den představuje tři mučedníky, z nichž dva byli kněží a mučednickou smrt postoupili pro věrnost katolické církvi ve stejný den na různých místech Londýna.

Vilém Hartley se narodil ve Wilne v diecézi Lichfield v Anglii. Přestože se mu dostávalo protestantské výchovy, konvertoval do katolické církve, odešel studovat do Remeše a stal se tam knězem. V roce 1580, za 12 měsíců po návratu do Anglie, byl zatčen v domě Stonor, pět let vězněn a pak s dvaceti ostatními vězni poslán do vyhnanství. Vrátil se však zpět, přestože znal riziko smrti. Neváhal pro Krista pokračovat a po novém zatčení byl podle zvyku krutě popraven 5. 10. na Shoreditch v Londýně.

Jan Hewett narodil se v York v hrabství North Yorkshire v Anglii. Z Caius College, Cambridge přešel na anglické koleje v Remeši, kde roku 1583 přijal nižší svěcení. Vrátil se do Anglie, kde byl zajat a vyhoštěn. Znovu přišel do Remeše, kde na začátku listopadu 1585 přijal kněžské svěcení a po něm odcestoval do Anglie. Tam se opět octl v rukou policie a ještě jednou mu byla dána možnost žít ve vyhnanství. Zamířil do Holandska, ale v hrabství Leicester, na území spojeného království, byl zajat a poslán do Londýna. Tam byl 4. 10. odsouzen za přijetí katolického kněžství k trestu smrti. Rozsudek byl vykonán druhého dne na Mile End Green.

Robert Sutton se narodil v Kegwell v hrabství Leicestershire v Anglii. Studoval v Oxfordu. V roce 1575 byl údajně v Douai a do Anglie se vracel jako laik. Připravoval se na duchovní povolání. Z trojice mučedníků je nejméně známým. Pro víru podstoupil mučednickou smrt v Clerkenwell v Londýně jako laik rovněž 5. října.

Všichni tři byli blahořečeni 15. 12. 1929 papežem Piem XI. ještě s dalšími mučedníky Anglie a Walesu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Faustina /Helena/ Kowalska (1938); martyres Treviris (s. IV); Charitina (s. IV); Mamlacha (asi 343); Apollinaris, ep. Valentinen. (asi 520); Maurus et Placidus (s. VI.); Hieronymus, ep. Nivernen. (816); Meinulphus (asi 857); Froilanus (905); Attilanus (1009); Petrus de Imola (1320); Flora, virgo ex Ord. S. Ioannis Hierosol. (1347); Sanctus, presb. Ord. Eremit. S. Augustini (1392); Raymundus de Vineis (1399); Matthæus /Ioannes Franciscus/ Carreri (1470); Gulielmus Hartley, Ioannes Hewett et Robertus Sutton (1588); Anna Schäffer (1925); Bartholomæus Longo (1926); Marianus Skrzypczak (1939); Albertus Marvelli (1946)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.