Světci k nám hovoří...


sv. Berega

Beregisus

2. října, připomínka
Postavení:zakladatel kláštera, opat
Úmrtí:post 725

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi krátce před r. 670 ve Spange v provincii Namur (JV od Brusselu) v Austrasia (dnešní Belgii). Jeho matkou byla Bérilla. Berega si zvolil duchovní povolání. Nějakou dobu byl v klášteře v Saint-Trond v belgickém Limbourg. Kde přijal kněžské svěcení nevíme. Měl nějaké rodové vztahy s Pepinem z Herstal. S jeho finanční pomocí založil v roce 687 klášter s pozdějším názvem opatství Saint-Hubert, v Ardenách v Austrasia v diecézi Lutych (v té byl Hubert, s pam. 30. 5., asi od r.705 biskupem a oba se znali). V klášteře Andage, jak uvádí martyrologium, byl pak Berega opatem, chváleným pro duchovní péči.

Zemřel na začátku října, asi již kolem r.726, protože biskup Hubert se prý účastnil jeho pohřbu. Později, při přenesení Hubertových ostatků v roce 825, byl klášter přejmenován na Saint-Hubert. Zde je uložen i Berega, jehož biografii sepsal mnich tohoto kláštera po roce 937.

POZNÁMKA

Austrasie, která zanikla v r. 751 začleněním do velké Francké říše, zahrnovala mimo dnešní území Belgie i severovýchodní Francii, část západního Německa, Lucembursko a Nizozemsko.

Ardeny jsou hornatou oblastí, zasahující území Lucemburska a Belgie i Francie. Poblíž hranice těchto dvou států se nachází i jmenovaný klášter.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Angeli custodes; Maria Antonina Kratochwil (1942); Eleutherius, m. Nicomediæ (s. III/IV); Leodegarius et Gerinus (asi 679-680 a 677); Beregisus (post 725); Theophilus, monachus (asi 795); Ursicinus, ep. Curien (s. VIII); Ludovicus, Lucia (1622); Ioanna Æmilia de Villeneuve (1854); Antonius Chevrier (1879); Ioannes Beyzymw, presbyter (1912); Bartholomæus Blanco Márquez (1936); Franciscus Carceller et Isidorus Bover Oliver (1936); Elias Carbonell Mollá et Ioannes Baptista Carbonell Mollá (1936); Maria Guadalupe /Maria Francisca/ Ricart Olmos (1936); Saturius (606); Georgius Edmundus René (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.