Světci k nám hovoří...


sv. Teofil

Theophilus, monachus

2. října, připomínka
Postavení:mnich OSB
Úmrtí:asi 795

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Bulharska. Stal se maloasijským benediktinským mnichem a později obětí obrazoboreckého pronásledování. Z kláštera, ležícího na dnešním území Turecka, se kvůli obhajobě úcty k svatým obrazům dostal ke konstantinopolskému soudu a do vězení. Císař Lev III Isaura (Isaurian), za opozici vůči jeho vydanému dekretu nařizoval kruté tresty. Docházelo k mučení a k zohavování věrných. Teofil byl bičován a podle císařského rozkazu poslán do vyhnanství, kde zemřel.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Angeli custodes; Maria Antonina Kratochwil (1942); Eleutherius, m. Nicomediæ (s. III/IV); Leodegarius et Gerinus (asi 679-680 a 677); Beregisus (post 725); Theophilus, monachus (asi 795); Ursicinus, ep. Curien (s. VIII); Ludovicus, Lucia (1622); Ioanna Æmilia de Villeneuve (1854); Antonius Chevrier (1879); Ioannes Beyzymw, presbyter (1912); Bartholomæus Blanco Márquez (1936); Franciscus Carceller et Isidorus Bover Oliver (1936); Elias Carbonell Mollá et Ioannes Baptista Carbonell Mollá (1936); Maria Guadalupe /Maria Francisca/ Ricart Olmos (1936); Saturius (606); Georgius Edmundus René (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.