Světci k nám hovoří...


blah. Vilém de Leaval

Gulielmus de Leaval

7. února, připomínka
Postavení:kněz
Úmrtí:s. VII.

ŽIVOTOPIS

Byl knězem v Morgex v regionu Valle d'Aosta na severozápadě Itálie. Informací o něm je velmi poskrovnu. Přesto se vyskytují příběhy o jeho konání zázraků, o kajícnosti a pověst svatosti. Dobu, ve které žil, přesně neznáme a k jejímu určení napomáhaly také předměty nalezené v jeho náhodně objeveném hrobě při stavebních pracích na farním kostele Santa Maria Assunta v Morgex v roce 1687. Z pověření biskupa k otevření hrobky arciděkanem Renatem Ribitelem z Aosty byly u hlavy Viléma pak objeveny kalich a patena. Ty dotvrzují, že jde o kněze, a další archeologické nálezy napovídaly, že by mohlo jít o VIII. století. Poslední určení doby bylo podle martyrologia o století dříve, ač podle pohřbení došlo při datování k úsudkům, že by k němu mohlo dojít o 5 let později. K místu objevení hrobu bylo doloženo tradování, že tam tomuto blahoslavenému stával oltář.

Papež Pius IX. dne 15. 2. 1877 potvrdil jeho kult na stupni blahoslaveného a jeho ostatky byly zároveň uloženy do nového relikviáře, k němuž byla vyrobena stříbrná busta.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maximus, ep. Nolan. (s. III.); Parthenius, ep. Lampsacen (s. IV.); Moyses, solitarius (asi 389); Iuliana, vidua florentina (s. IV.); Laurentius, ep. Sipontin. (asi 545); Gulielmus de Leaval (s. VII.); Richardus, peregrinus (asi 720); Lucas Iunior, eremita (955); Riccerius (1236); Antonius de Stronconio (1461); Thomas Sherwood (1578); Iacobus Salès et Gulielmus Saultemouche (1593); Ægidius Maria a Sancto Ioseph (Franciscus) Pontillo (1812); Ioannes de Triora (Franciscus Maria) Lantrua (1816); Rosalia (Ioanna Maria) Rendu, virgo (1856); Maria a Providentia (Eugenia); Smet (1871); Pius Pp IX. (1878); Anna Maria Adorni Botti (1893 ); Ludovica Clara Szczęsna (1916); Anselmus Polanco et Philippus Ripoll (1939); Adalbertus Nierychlewski (1942); Alaphridus Cremonesi (1953); Petrus Verhun (1957)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.