Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. František Carceller a Isidor Bover Oliver

Franciscus Carceller et Isidorus Bover Oliver

2. října, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

František Carceller se narodil 3. 10. 1901 ve Forcall v provincii Castelló ve Španělsku do katolické rodiny, z níž si 6 dětí zvolilo duchovní povolání. František odešel ve 13 letech studovat k piaristům do Morella. Rád setrvával v mlčení, uskromňoval se a přesně plnil své povinnosti. Kněžské svěcení přijal 19. 12. 1925 v Léridě a po něm byl poslán do jezuitské koleje v Barceloně. Nejdříve zde působil u sv. Antonína a pak u Panny Marie.

Po vypuknutí občanské války v červenci 1936 řekl, že největší milost, kterou mu Bůh může dát, je utrpení, protože si jím bude moci zajistit ráj. Za úsvitu 29. srpna byl zajat, vězněn s dalšími kněžími a po odsouzení 2. 10. ve Forcall popraven.

Isidor Bover Oliver se narodil 2. 5. 1890 ve Vinaroze, stal se diecézním knězem u Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a byl zastřelen společně s o. Františkem u hřbitovní zdi ve Forcall u Castellónu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Angeli custodes; Maria Antonina Kratochwil (1942); Eleutherius, m. Nicomediæ (s. III/IV); Leodegarius et Gerinus (asi 679-680 a 677); Beregisus (post 725); Theophilus, monachus (asi 795); Ursicinus, ep. Curien (s. VIII); Ludovicus, Lucia (1622); Ioanna Æmilia de Villeneuve (1854); Antonius Chevrier (1879); Ioannes Beyzymw, presbyter (1912); Bartholomæus Blanco Márquez (1936); Franciscus Carceller et Isidorus Bover Oliver (1936); Elias Carbonell Mollá et Ioannes Baptista Carbonell Mollá (1936); Maria Guadalupe /Maria Francisca/ Ricart Olmos (1936); Saturius (606); Georgius Edmundus René (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.