Světci k nám hovoří...


sv. Reparáta

Reparata

8. října, připomínka
Postavení:panna a mučednice
Úmrtí:asi zač. s. IV

ŽIVOTOPIS

Jako mladá křesťanská panna byla v palestinské Cesareji umučena pro svou věrnost víře v Krista a jeho učení. V legendě se uvádí, že odmítla obětovat modlám, byla různými způsoby mučena, zejména ohněm a pak prý nahá vedena městem k popravě stětím.

V legendě se vypráví, že po stětí mečem bylo vidět její duši opouštějící tělo a v podobě holubice stoupající k nebi.

Rok její smrti není znám, ale dříve platila domněnka, že jde již o r. 250, umučení za Décia. Nové martyrologium však datum posunuje.

Úcta k této mučednici je rozšířena ponejvíce v Itálii.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Pelagia (asi 302); Reparata (asi zač. s. IV); Felix, ep. Comen. (před koncem IV. stol.); Evodius, ep. Rothomagen (s. V); Ragenfredis (s. VIII.); Hugo, religiosus (před r. 1233); Ioannes Adams, Robertus Dibdale et Ioannes Lowe (1586)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.