Světci k nám hovoří...


sv. Felix

Felix, ep. Comen.

8. října, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:před koncem IV. stol.

ŽIVOTOPIS

Martyrologiem je uváděn pouze jako svatý biskup z Como v severní Itálii, který byl vysvěcen sv. Ambrožem, biskupem Milána.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Pelagia (asi 302); Reparata (asi zač. s. IV); Felix, ep. Comen. (před koncem IV. stol.); Evodius, ep. Rothomagen (s. V); Ragenfredis (s. VIII.); Hugo, religiosus (před r. 1233); Ioannes Adams, Robertus Dibdale et Ioannes Lowe (1586)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.