Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

označení místa poprav

označení místa poprav

blah. Jan Adams, Robert Dibdale a Jan Lowe

Ioannes Adams, Robertus Dibdale et Ioannes Lowe

8. října, připomínka
Postavení:kněží, mučedníci
Úmrtí:1586

ŽIVOTOPIS

John Adams se narodil u St Martin Winterborne v Dorsetu asi r. 1543. Za panování Alžběty I. vstoupil do katolické církve a začátkem prosince 1579 odešel studovat do Rheims ve Francii.

Již 17. 12. 1580 byl v Soissons vysvěcen na kněze a 29. 3. 1581 se vracel jako misionář do Anglie. Působil v Hampshire mezi nejchudšími. Je uváděna jeho dobrotivost, zbožnost a přímost. U Winchester pak byl zajat a převezen do Londýna. Do Marshalsejského vězení se dostal 7. 3. 1584. Se 72 kněžími pak byl vyhoštěn ze země, v Rheims byl 14. 11. 1585, ale hned se vracel zpět do Anglie. Tam však byl opět zajat a dopraven do Londýna na Clink 19. 12. téhož roku. Působení katolického kněze bylo tehdy v Anglii bráno jako hrdelní zločin, za který byl trest pověšení,vykuchání a čtvrcení. K této popravě, která byla vykonána 8. října 1586 na předměstí Londýna v Tyburn, byl odsouzen společně s kněžími Robertem Dibdale a Janem Lowe.

Robert Dibdale se narodil asi r. 1558 jako syn Jana Dibdale ze Shottery a Anny roz. Hathaway. Měl tři sourozence Richarda, Jana a Anežku. Navštěvoval školu ve Stratfordu, později studoval v Remeši, odkud se vrátil do Anglie v r. 1580 a po přistání v Doveru byl zatčen. Asi v témže roce byl propuštěn, protože v dalším roce byl v Římě. V březnu 1583 začal opět studovat v Remeši a 31. 3. 1584 v tamní katedrále přijal kněžské svěcení. Začátkem srpna se vracel do Anglie a při svém působení byl zatčen poblíž Tothill Street v Londýně 24. 8. 1586. Vystřídal vězení Counter a Newgate, a skončil na popravišti s Janem Adamsem.

Jan Lowe se narodil v roce 1553 Šimonu a Margaretě Lowe v Londýně. Studoval v Římě, kde 19. 8. 1582 přijal jáhenské svěcení. Odtud přešel do Remeše a na konci prosince 1583 se vrátil do Anglie. Jednoho večera, na začátku května 1586, se setkal s matkou, která po smrti manžela žila u London Bridge. Následně byl zatčen a dopraven do vězení Clink. Pak sdílel osud se svými druhy v kněžské službě a při společné mučednické smrti na popravišti v Tyburn.

Papež Jan Pavel II. tyto tři mučedníky blahořečil s dalšími 82 anglickými mučedníky z let 1557-1583, o svátku Krista Krále, 22. 11. 1987 v Římě. Zároveň vyzval k modlitbě, aby krev těchto mučedníků vyléčila rozdíly mezi křesťany.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Pelagia (asi 302); Reparata (asi zač. s. IV); Felix, ep. Comen. (před koncem IV. stol.); Evodius, ep. Rothomagen (s. V); Ragenfredis (s. VIII.); Hugo, religiosus (před r. 1233); Ioannes Adams, Robertus Dibdale et Ioannes Lowe (1586)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.