Světci k nám hovoří...


sv. Diodor, Diomedes a Didymus

Diodorus, Diomedes et Didymus

9. října, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:století neznámé

ŽIVOTOPIS

Martyrologium velmi stručně připomíná tyto tři mučedníky z Laodiceje v Sýrii, kteří zde praktikovali život z víry tak, že druhé přiváděli ke křesťanství. Za svoji horlivost, která vedla k řadě konverzí, byli předvedeni k soudu a postaveni před guvernéra města. S rozhodností a odvahou před ním vyznali svou víru v Krista a odmítli uctívat modly. Byli proto odsouzeni k trestu smrti. Když umírali, ještě v agónii nepřestávali děkovat Pánu za milost mučednictví.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Dionysius et socii, mm. Lutetiæ (s. III.); Ioannes Leonardi (1609); Abraham, patriarcha; Diodorus, Diomedes et Didymus (století neznámé); Domninus, m. apud Parmam (s. IV); Publia (s. IV); Sabinus, eremita (s. V); Gislenus (asi 681-685); Deusdedit, abbas (834); Guntherus (1045); Bernardus Ruthenensis (1110); Ludovicus Bertrán (1581); Ioannes Henricus Newman (1890); Innocentius ab Immaculata /Emmanuel/ Canoura Arnau et VIII socii: Cyrillus Bertrandus /Iosephus/ Sanz Tejedor, Marcianus Iosephus /Philomenus/ López López, Victorianus Pius /Claudius/ Bernabé Cano, Iulianus Alaphridus /Wilfridus/ Fernández Zapico, Beniamin Iulianus /Vincentius Alphonsus/ Andrés, Augustus Andreas /Romanus/ Martín Fernández, Benedictus a Iesu /Hector/ Valdivielso Sáez, Anicetus Adolphus /Emmanuel/ Seco Gutiérrez) (1934)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.