Světci k nám hovoří...


sv. Deusdedit

Deusdedit, abbas

9. října, připomínka
Postavení:opat
Úmrtí:834

ŽIVOTOPIS

V roce 828 byl nástupcem opata Apolináře v benediktinském klášteře Montecassino. Za jeho vedení docházelo k útokům šlechticů na klášter a Deusdedit odhodlaně hájil klášterní práva. Zvláště nepřátelský vůči klášteru byl Sikard, nástupce vévody z Beneventu, který opata Deusdedita dal vsadit do vězení, protože mu odmítal přenechat část klášterního majetku. Opat pak poměrně brzy, vyčerpán hladem a strádáním, ve špíně zemřel.

Německá encyklopedie, oproti martyrologiu, uvádí místo - Roccasecca u Neapole v Itálii.

Jeho tělo bylo pohřbeno na Monte Cassino a u jeho hrobu došlo k většímu počtu zázračných uzdravení.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Dionysius et socii, mm. Lutetiæ (s. III.); Ioannes Leonardi (1609); Abraham, patriarcha; Diodorus, Diomedes et Didymus (století neznámé); Domninus, m. apud Parmam (s. IV); Publia (s. IV); Sabinus, eremita (s. V); Gislenus (asi 681-685); Deusdedit, abbas (834); Guntherus (1045); Bernardus Ruthenensis (1110); Ludovicus Bertrán (1581); Ioannes Henricus Newman (1890); Innocentius ab Immaculata /Emmanuel/ Canoura Arnau et VIII socii: Cyrillus Bertrandus /Iosephus/ Sanz Tejedor, Marcianus Iosephus /Philomenus/ López López, Victorianus Pius /Claudius/ Bernabé Cano, Iulianus Alaphridus /Wilfridus/ Fernández Zapico, Beniamin Iulianus /Vincentius Alphonsus/ Andrés, Augustus Andreas /Romanus/ Martín Fernández, Benedictus a Iesu /Hector/ Valdivielso Sáez, Anicetus Adolphus /Emmanuel/ Seco Gutiérrez) (1934)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.