Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Vojtěch či Adalbert Nierychlewski

Adalbertus Nierychlewski

7. února, připomínka
Postavení:mučedník CSMA
Úmrtí:1942

ŽIVOTOPIS

Narodil se v 20. 4. 1903 v Dąbrowicích v Lodžském vojvodství v Polsku do početné rodiny Jana a Anny roz. Karczewska. Vojtěch měl 11 mladších sourozenců. Po základní škole nastoupil do malého semináře ve Włocławku. V červenci 1923 konal pouť do Čenstochové a na Jasné Góre se setkal s michaelity, s bratry kongregace Svatého Michaela Archanděla (CSMA), kteří tam spravovali sirotčinec. Jejich kongregace byla založena o dva roky dříve v Pawlikowicích u Krakova za účelem vzdělávání chudých dětí.

Vojtěch se velmi rychle rozhodl pro vstup do noviciátu v Pawlikowicích a domů prý pouze napsal, že je v pořádku a vrátí se až se stane knězem. O slavnosti Neposkvrněného početí P. Marie v roce 1927 složil věčné sliby. Na Jagellonské univerzitě v Krakově vystudoval filozofii a teologii a ve Lvově si doplnil speciální studium pedagogiky. Kněžské svěcení přijal 20. 7. 1932 a v následujícím měsíci slavil primici ve svém rodišti v Dąbrowicích.

Potom požehnaně působil mezi mládeží v Pawlikowicích, Miejsce Piastowe a v Krakově.

Za druhé světové války zde i přes nacistické pronásledování působil také jako vydavatel časopisu „Moderování a práce“. Při jedné z kontrol gestapa byl v říjnu 1941 zatčen technický ředitel tiskárny a otec rodiny Michal Paslawski. Otec Vojtěch, který měl možnost utéct, se rozhodl získat mu svobodu za cenu té své. Němci se záměnou souhlasili a s Vojtěchem pak ve vězení v ulici Montelupich brutálně zacházeli. Snad o to krutěji, že se choval velmi statečně. V lednu 1942 byl deportován do koncentračního tábora v Osvětimi, kde se stal číslem 25468. Podle výpovědi spoluvězně Kazimíra Tymiňskiho i zde se snažil přiblížit druhým Boha, se kterým žil.

Zemřel násilnou smrtí, ke které snad přispělo vyčerpání z mučení, ke kterému prý patřila „koupel“ ledovou a horkou vodou. Nacisté zaznamenali, že 7. 2. zemřel na zápal plic. Jako pravděpodobnější prý vypadají informace o tom, že byl utopen nebo zastřelen.

Blahořečený byl 13. 6. 1999 ve Varšavě papežem Janem Pavlem II. ve skupině 108 polských mučedníků.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maximus, ep. Nolan. (s. III.); Parthenius, ep. Lampsacen (s. IV.); Moyses, solitarius (asi 389); Iuliana, vidua florentina (s. IV.); Laurentius, ep. Sipontin. (asi 545); Gulielmus de Leaval (s. VII.); Richardus, peregrinus (asi 720); Lucas Iunior, eremita (955); Riccerius (1236); Antonius de Stronconio (1461); Thomas Sherwood (1578); Iacobus Salès et Gulielmus Saultemouche (1593); Ægidius Maria a Sancto Ioseph (Franciscus) Pontillo (1812); Ioannes de Triora (Franciscus Maria) Lantrua (1816); Rosalia (Ioanna Maria) Rendu, virgo (1856); Maria a Providentia (Eugenia); Smet (1871); Pius Pp IX. (1878); Anna Maria Adorni Botti (1893 ); Ludovica Clara Szczęsna (1916); Anselmus Polanco et Philippus Ripoll (1939); Adalbertus Nierychlewski (1942); Alaphridus Cremonesi (1953); Petrus Verhun (1957)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.