Světci k nám hovoří...


sv. Telchilda

Telchildis

10. října, připomínka
Postavení:abatyše
Úmrtí:asi 670

ŽIVOTOPIS

Pocházela ze šlechtického rodu od Soissons (103 km SV od Paříže) ve Francii. Území, kde žila, se nazývalo Neustria. Její bratr Agilbert se stal mnichem a později biskupem. Udává se, že Telchilda, inspirována Kolumbanovým zakládáním klášterů, založila v roce 630 na pozemku Jouarre klášter, vzdálený 20 km východně od Meaux a asi 66 km od Paříže. V tomto klášteře se stala abatyší a žila až do smrti. Martyrologium upozorňuje na její zásluhy a učení "jak po vzoru moudrých panen jít naproti Kristu s rozžatými lampami." (srov. Mt 25,1-10)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Daniel Comboni (1881); Pinytus (asi 180); Eulampius et Eulampia (s. IV.); Gereon et socii (asi s. IV.); Victor et Mallosus (asi s. IV.); Cassius et Florentius, m. Bonnæ (asi s. IV.); Clarus, ep. Nanneten (s. IV.); Cerbonius (asi 575); Paulinus, ep. Eboracen (644); Telchildis (asi 670); Tancha (s. VI/VII); Daniel, Samuel (1227); Ioannes / Thwing/ de Bridlington (1379); Angela Maria /Sophia Camilla/ Truszkowska (1899); Leo Wetmański (1941); Eduardus Detkens (1942); Maria Catharina /Maria a Jugularis/ Irigoyen Echegaray (1918)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.