Světci k nám hovoří...


sv. Tancha

Tancha

10. října, připomínka
Postavení:mučednice
Úmrtí:s. VI/VII

ŽIVOTOPIS

Pocházela ze Sýrie, odkud se s rodiči přestěhovala do dnešní Champagne ve Francii. Když Tancha měla asi 16 let, otec, který se účastnil slavností v Arcis-sur-Aube, vyslal pro svou dceru posla, který ji měl z domova přivést. Ta se s ním zdráhala jít, ale nakonec se společně vydali směrem k Arcis.

Poblíž Ramero v oblasti patřící k Troyes, asi 30 km před cílem cesty, se průvodce Tanchy snažil zbožnou pannu svést ke hříchu a dělal jí nemravné návrhy. Ta mu jednoznačně dala najevo, že se panenství nevzdá a svou čistotu bude bránit. Načež průvodce, který ji měl chránit, ji za odmítnutí ve zlosti usmrtil, údajně mečem usekl hlavu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Daniel Comboni (1881); Pinytus (asi 180); Eulampius et Eulampia (s. IV.); Gereon et socii (asi s. IV.); Victor et Mallosus (asi s. IV.); Cassius et Florentius, m. Bonnæ (asi s. IV.); Clarus, ep. Nanneten (s. IV.); Cerbonius (asi 575); Paulinus, ep. Eboracen (644); Telchildis (asi 670); Tancha (s. VI/VII); Daniel, Samuel (1227); Ioannes / Thwing/ de Bridlington (1379); Angela Maria /Sophia Camilla/ Truszkowska (1899); Leo Wetmański (1941); Eduardus Detkens (1942); Maria Catharina /Maria a Jugularis/ Irigoyen Echegaray (1918)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.