Světci k nám hovoří...


sv. Daniel, Samuel, Angel, Lev, Mikuláš, Hugolin a Domnus

Daniel, Samuel

10. října, připomínka
Postavení:kněží a mučedníci OFM
Úmrtí:1227

ŽIVOTOPIS

Pocházeli z různých částí Itálie. Spojila je touha následovat sv. Františka a šířit radostnou zvěst evangelia. Skupina těchto řeholníků z řádu menších bratří, byla, podle svého přání, řádovým vikářem Eliášem vyslaná z kalábrijského města Belvedere do severní Afriky.

Představeným sedmičlenného konventu byl o. Daniel. Někteří bratři byli zřejmě z Kalábrie, Domnus byl z Montalcina, Hugo, Mikuláš ze Sassoferrata. Všech sedm misionářů se vydalo na cestu přes Španělsko a odtud přes Gibraltarský průliv se ve dvou skupinách přeplavili k původně marockému městu Cetua (které je španělskou enklávou). Přicestovali, aby k mohamedánům hovořili o Kristově lásce a ukázali jim pravou cestu ke spáse.

V Cetua začali 30. 9. 1227 nejprve s kázáním k italským obchodníkům. Na samém začátku misionářské činnosti se setkali s odmítavým postojem. Můžeme si však připomenout, že v oblasti bylo zakázáno hlásat křesťanství a situaci znesnadňovala i jazyková bariéra. Po vstupu do města Tangeru byli považováni za blázny a jako takové je prý panovník přikázal vyhnat. Oni se však nevzdávali a při pokusu opět hlásat Kristovo evangelium byli zajati a mohamedáni je mučením chtěli donutit, aby se vzdali katolické víry a stali muslimy. Protože odmítli, po bičování skončili mučednickou smrtí s useknutou hlavou.

Jejich těla získali křesťanští obchodníci, kteří je údajně pohřbili na okraji Cetua. Později byly jejich ostatky přeneseny do Španělska a je udáváno, že i do relikviářů v Portugalsku a v Itálii.

Papež Lev X. je 22. 1. 1516 zapsal mezi světce a jejich památku stanovil na 13. 10. Až o hodně později byla přesunuta na datum 10. 10.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Daniel Comboni (1881); Pinytus (asi 180); Eulampius et Eulampia (s. IV.); Gereon et socii (asi s. IV.); Victor et Mallosus (asi s. IV.); Cassius et Florentius, m. Bonnæ (asi s. IV.); Clarus, ep. Nanneten (s. IV.); Cerbonius (asi 575); Paulinus, ep. Eboracen (644); Telchildis (asi 670); Tancha (s. VI/VII); Daniel, Samuel (1227); Ioannes / Thwing/ de Bridlington (1379); Angela Maria /Sophia Camilla/ Truszkowska (1899); Leo Wetmański (1941); Eduardus Detkens (1942); Maria Catharina /Maria a Jugularis/ Irigoyen Echegaray (1918)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.