Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Eduard Detkens

Eduardus Detkens

10. října, připomínka
Postavení:kněz a mučedník
Úmrtí:1942

ŽIVOTOPIS

Narodil se 14. 10. 1885 v Mokotówe na tehdejším předměstí Waršavy. Otec Alexander byl statkář. Po gymnáziu v Siedlcích odešel do kněžského semináře a v roce 1908 přijal kněžské svěcení. Pak působil jako kaplan při Archikatedrále Jana Křtitele ve Vratislavi. V roce 1934 získal na Varšavské univerzitě hodnost magistra teologie a stal se rektorem akademického kostela. Mládež mu přezdívala Velké srdce.

Do vězení na Pawiaku se poprvé dostal 4. 10. 1939. Gestapo ho po výsleších propustilo, ale hned na jaře 30. 3. 1940 znova zatklo. Na Pawiaku s o. Eduardem Detkensem zacházeli po druhém zatčení velmi krutě a pak ho převezli do táborové nemocnice v Sachsenhausenu. Po uzdravení, v říjnu 1941, došlo k jeho transposrtu do Dachau. Zastávkami byly věznice v Berlíně, Lipsku a Norimbergu, kde ho gestapo vedlo městem v okovech. V Dachau dostal číslo 27931. Kříž přijímal s velkým odhodláním následovat Krista. Proto v jeho srdci nebyly žádné pocity nenávisti a německého dozorce, který ho zbil, klidně nazval bratrem.

Údajně byl usmrcen plynem a jeho tělo skončilo v kremační peci. Doklady Němci zničili a místo smrti nelze přesně označit.

Blahořečený byl ve Varšavě papežem Janem Pavlem II. 13. 6. 1999 s dalšími 107 polskými mučedníky.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Daniel Comboni (1881); Pinytus (asi 180); Eulampius et Eulampia (s. IV.); Gereon et socii (asi s. IV.); Victor et Mallosus (asi s. IV.); Cassius et Florentius, m. Bonnæ (asi s. IV.); Clarus, ep. Nanneten (s. IV.); Cerbonius (asi 575); Paulinus, ep. Eboracen (644); Telchildis (asi 670); Tancha (s. VI/VII); Daniel, Samuel (1227); Ioannes / Thwing/ de Bridlington (1379); Angela Maria /Sophia Camilla/ Truszkowska (1899); Leo Wetmański (1941); Eduardus Detkens (1942); Maria Catharina /Maria a Jugularis/ Irigoyen Echegaray (1918)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.