Světci k nám hovoří...


sv. Kointa

Cointha

8. února, připomínka
Postavení:mučednice
Úmrtí:249

ŽIVOTOPIS

Za pronásledování za císaře Decia žila v egyptské Alexandrii, kde se vyskytovaly skupiny prahnoucí po krvi křesťanů, kteří byli nepoddajní pohanským nařízením. Jedna z těch skupin odhalila mladou dívku Kointu (známou dnes i pod jménem Quinta) jako věrnou křesťanku. Tito lidé ji zajali a dotáhli ke svému pohanskému chrámu, aby obětovala jejich idolu. Kointa, přestože věděla, co bude následovat, s rezolutním odmítnutí se prý k božstvu otočila zády a v srdci vyznávala lásku Ježíši. Za její rozhodnutí věrné lásky k němu jí svázali nohy a konec připevnili k ocasu koně, aby byla usmýkána tažením po ulicích města. Svou nenávist projevovali i tím, že ji údajně ještě bili bičem. Někde se píše, že ji nakonec ubili kamením v místě, kde byl, snad za hradbami města či u obětiště božstvu, ukamenován Metran (pam. 31. 1.).

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hieronymus Emiliani (1537); Iosephina Bakhita (1947); Cointha (249); Iuventius seu Eventius (397); martyres Constantinopoli monachi monasterii Dii (asi 485); Iacutus (s. VI.); Honoratus, ep. Mediolanen (asi 570); Nicetius, episcopus (asi 610); Paulus, ep. Virodunen (asi 647); Petrus Igneus (1089); Stephanus, eremita (1124); Philippus Jeningen (1704); Iosephina Gabriela Bonino (1906); Maria Esperanza a Iesu virgo (Iosepha) Alhama Valera (1983); Maria Mlada, abbatissa Pragen (994)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.