Světci k nám hovoří...


sv. Juventin či Eventius

Iuventius seu Eventius

8. února, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:397

ŽIVOTOPIS

Někde bývá nazýván také Invenzio. V italském městě Ticinum v dnešní Pavii blízko Milána snad díky biskupu Syrusovi (pam. 9. 12.) působil v letech 381 až 397 jako horlivý biskup. V některých jeho životopisech se uvádí, že zde byl prvním biskupem poslaným Syrusem, v jiných, že nastoupil až jako druhý po něm. Rovněž se uvádí, že byl vybrán milánským biskupem Ambrožem.

Jisté je to, že jako biskup budoucí Pavie se už v roce 381 zúčastnil synody v Akvileji a v roce 390 koncilu v Miláně. Energicky se zasazoval o pravdivé šíření evangelia. Je podepsán i na listě, v němž se píše, že křest a víra bez hodnověrných skutků ke spáse nestačí. Zemřel ve své diecézi a byl pohřben v kostele svatých Nazaria a Celsa. Po několik staletí nebylo přesné místo jeho uložení známo, až v roce 1574 bylo objeveno podle nápisu na kamenné desce a v roce 1789 byly jeho ostatky v souvislosti s rozbořením kostela přeneseny do novějšího nesoucího jméno Ježíše.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hieronymus Emiliani (1537); Iosephina Bakhita (1947); Cointha (249); Iuventius seu Eventius (397); martyres Constantinopoli monachi monasterii Dii (asi 485); Iacutus (s. VI.); Honoratus, ep. Mediolanen (asi 570); Nicetius, episcopus (asi 610); Paulus, ep. Virodunen (asi 647); Petrus Igneus (1089); Stephanus, eremita (1124); Philippus Jeningen (1704); Iosephina Gabriela Bonino (1906); Maria Esperanza a Iesu virgo (Iosepha) Alhama Valera (1983); Maria Mlada, abbatissa Pragen (994)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.