Světci k nám hovoří...


sv. Florencius

Florentius, m. in Macedonia

13. října, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:asi s. III

ŽIVOTOPIS

Pocházel ze Soluně (Thessalonica) v Makedonii, z dnešního Řecka. Protože hlásal víru v Krista a odsuzoval modlářství, podrobili ho pohané krutému mučení a nakonec v rodném městě zaživa upálili.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Theophilus, ep. Antiochen. (s. II.); Faustus, Ianuarius et Martialis (s. III/IV.); Florentius, m. in Macedonia (asi s. III); Lubentius (s. IV); Romulus, ep. Ianuen. (s. V.); Venantius, abbas Turonen (s. V.); Leobonus (století neznámé); Comganus (s. VIII.); Simbertus (asi 807); Geraldus, comes Aureliacen (909); Lucas (asi 993); Gerardus, fundator Ord. S. Ioannis Hierosol. (1120); Chelidona (1152); Magdalena Panatieri (1503); Alexandrina Maria da Costa (1955); Petrus-Adrian Toulorge (1793)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.