Světci k nám hovoří...


sv. Lubencius

Lubentius

13. října, připomínka
Postavení:kněz
Úmrtí:s. IV
Atributy:kalich (drží v rukou), kniha, kněz v mešním rouchu

ŽIVOTOPIS

Udává se, že byl žákem Martina z Tours. Odtud přišel do Trevíru do diecéze biskupa Maximina a stal se knězem. Biskup ho poslal do Koberna nad Moselou (dnešní město Kobern-Gondorf ) v Německu. Osvědčil se zde ctnostným životem horlivého pastýře a zřejmě zde i zemřel. Jeho ostatky byly asi po čtyřech stoletích přeneseny do Dietkirchenu, kde byl později postaven jemu zasvěcený románský kostel. Uctíván je zde od 9. století. Od roku 1275 jsou Lubencovv ostatky uloženy v krásném relikviáři s vyobrazením jeho hlavy. Na jeho rakvi je ozdobný nápis z 10. století.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Theophilus, ep. Antiochen. (s. II.); Faustus, Ianuarius et Martialis (s. III/IV.); Florentius, m. in Macedonia (asi s. III); Lubentius (s. IV); Romulus, ep. Ianuen. (s. V.); Venantius, abbas Turonen (s. V.); Leobonus (století neznámé); Comganus (s. VIII.); Simbertus (asi 807); Geraldus, comes Aureliacen (909); Lucas (asi 993); Gerardus, fundator Ord. S. Ioannis Hierosol. (1120); Chelidona (1152); Magdalena Panatieri (1503); Alexandrina Maria da Costa (1955); Petrus-Adrian Toulorge (1793)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.