Světci k nám hovoří...


sv. Venancius

Venantius, abbas Turonen

13. října, připomínka
Postavení:opat
Úmrtí:s. V.

ŽIVOTOPIS

Cesta tohoto francouzského světce narozeného v Berry začínala rozhodnutím pro manželství. Pak ale ještě docela mladý přišel do baziliky sv. Martina v Tours a nadchl se životem mnichů přilehlého kláštera. Za souhlasu snoubenky zde zasvětil Kristu svůj život. Vynikal mnohými ctnostmi, zejména hlubokou pokorou a laskavostí vůči bratrům. Po smrti opata Silvína byl zvolen jeho nástupcem. Umíral s pověstí o zázracích, které na jeho přímluvu pokračovaly i po smrti. Jmenován je zejména ústup horečnatého onemocnění.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Theophilus, ep. Antiochen. (s. II.); Faustus, Ianuarius et Martialis (s. III/IV.); Florentius, m. in Macedonia (asi s. III); Lubentius (s. IV); Romulus, ep. Ianuen. (s. V.); Venantius, abbas Turonen (s. V.); Leobonus (století neznámé); Comganus (s. VIII.); Simbertus (asi 807); Geraldus, comes Aureliacen (909); Lucas (asi 993); Gerardus, fundator Ord. S. Ioannis Hierosol. (1120); Chelidona (1152); Magdalena Panatieri (1503); Alexandrina Maria da Costa (1955); Petrus-Adrian Toulorge (1793)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.