Světci k nám hovoří...


sv. mučedníci z kláštera Die v Konstantinopoli

martyres Constantinopoli monachi monasterii Dii

8. února, připomínka
Úmrtí:asi 485

ŽIVOTOPIS

Jedná se o komunitu mnichů věrných papežskému stolci, kteří ve svém klášteře ve dne i v noci zpívali žalmy. Asi v roce 485 se někteří z nich stali doručovateli listu papeže Felixe III. konstantinopolskému patriarchovi Akaciovi, který upadl do hereze. Papežem byl několikrát požádán, aby přehodnotil své názory, a také byl zván k účasti na biskupské synodě v Římě v roce 484. Akacius pozvání nepřijal a nechtěl slyšet žádné výzvy z Říma. Na synodě došlo k tomu, že byl v nepřítomnosti sesazen a exkomunikován. K předání papežské buly zafungovali mniši z místního kláštera Božího jako prostředníci. V důsledku toho na ně dopadal hněv patriarchy a jeho služebníků. Mniši věrni Římu a pravému učení církve byli za loajalitu k Vatikánu v době šířeného schizmatu vězněni, mučeni a zabíjeni. Své životy položili za obranu katolické víry, a proto se všichni stali mučedníky připomínanými v martyrologiu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hieronymus Emiliani (1537); Iosephina Bakhita (1947); Cointha (249); Iuventius seu Eventius (397); martyres Constantinopoli monachi monasterii Dii (asi 485); Iacutus (s. VI.); Honoratus, ep. Mediolanen (asi 570); Nicetius, episcopus (asi 610); Paulus, ep. Virodunen (asi 647); Petrus Igneus (1089); Stephanus, eremita (1124); Philippus Jeningen (1704); Iosephina Gabriela Bonino (1906); Maria Esperanza a Iesu virgo (Iosepha) Alhama Valera (1983); Maria Mlada, abbatissa Pragen (994)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.