Světci k nám hovoří...


pamětní deska z 22.5. 1999

pamětní deska z 22.5. 1999

blah. Gerard zakl.

Gerardus, fundator Ord. S. Ioannis Hierosol.

13. října, připomínka
Postavení:zakladatel řádu SMOM (Maltézských rytířů)
Úmrtí:1120

ŽIVOTOPIS

Narodil se mezi léty 1035 a 1040 do šlechtické rodiny provensálského původu. Vzhledem k jeho významu máme však o něm velmi málo informací. Nevíme ani přesně kdy přišel do Jeruzaléma, v němž se roku 1071 odehrávaly boje s Turky, při nichž bylo poničeno na 30 kostelů. Gerard zde poskytoval křižákům jídlo a mnohé informace. Z té doby se traduje legenda, v níž se chléb proměnil v kameny, aby s ním mohl projít středem nepřátel.

Gerard byl skvělý organizátor, který v Jeruzalémě postavil dům pro poutníky a kostel sv. Jana Křtitele (San Giovanni Battista) na místě kaple Jana Almužníka.

Pečoval zvláště o nemocné a nuzné a stal se zakladatelem rytířského řádu sv. Jana z Jeruzaléma. Dům u kostela P. Marie byl přebudován na špitál sv. Jana Almužníka (s pam. 11. 11.), zvaného také Slitovník.

Gerardem založený řád byl v počátku jen špitálním bratrstvem, pro které Gerard v r. 1113 získal schválení papeže Paschala II. (Dnešní oficiální název řádu je "Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme do Rodi e di Malta" a členové se nazývají Maltézští rytíři). Řádovým heslem je "Obrana víry a služba chudým." Řádové bratrstvo převzalo řeholi sv. Augustina částečně s prvky řehole sv. Benedikta a rozrůstalo se přílivem rytířů z křížové výpravy. Představení začali pak být nazýváni velkopřevory.

Gerard zemřel v Jeruzalémě roku 1120, podle některých údajů snad 3.září.

POZNÁMKA

Text na pamětní desce pod Gerardovým vyobrazením (viz obr. vedle) zní: "Blahoslavenému Gerardovi Sassovi, zakladateli maltézského řádu, byla tato mramorová deska od M. Františka Mangieri požehnaná 22. května 1999 od kardinála Vincence Fagiolo, vyslaného Janem Pavlem II. a za přítomnosti arcibiskupa Benjamína a velkokancléře (suveréního vojenského řádu maltézkých rytířů) balia Karla Marullo di Condojanni a 13 starostů amalfitského pobřeží."

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Theophilus, ep. Antiochen. (s. II.); Faustus, Ianuarius et Martialis (s. III/IV.); Florentius, m. in Macedonia (asi s. III); Lubentius (s. IV); Romulus, ep. Ianuen. (s. V.); Venantius, abbas Turonen (s. V.); Leobonus (století neznámé); Comganus (s. VIII.); Simbertus (asi 807); Geraldus, comes Aureliacen (909); Lucas (asi 993); Gerardus, fundator Ord. S. Ioannis Hierosol. (1120); Chelidona (1152); Magdalena Panatieri (1503); Alexandrina Maria da Costa (1955); Petrus-Adrian Toulorge (1793)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.