Světci k nám hovoří...


sv. Gaudentius

Gaudentius, ep. Ariminen

14. října, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:s. IV.
Patron:Rimini

ŽIVOTOPIS

Pocházel pravděpodobně z Efezu. V Římě byl vysvěcen asi v roce 332 papežem Silvestrem. Dále je zmiňováno, že byl papežem poslán hlásat evangelium a asi roku 346 se stal biskupem v Rimini, které je italským městem v oblasti Emilia-Romagna. Tam se r. 359 účastnil synody, která odsoudila ariánské učení. Za svého působení nejen bojoval proti heretikům, ale obrátil mnoho lidí na křesťanskou víru a také konal zázraky. Z Rimini pocházel také sv. Marin (pam. 4. 9.), kterému údajně před jeho odchodem na Monte Titano Gaudentius udělil jáhenské svěcení.

Podle tradice Gaudentius zemřel mučednickou smrtí, o níž pravděpodobně není spolehlivý doklad a martyrologium ji proto neuvádí. Atributem palmy však bývá označován. Mnohá vyprávění o tomto světci uvádějí jen nedostatečně věrohodné legendy.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Callistus Pp. (asi 222); Lupulus (století neznámé); Gaudentius, ep. Ariminen (s. IV.); Donatianus, ep. Remen. (389); Fortunatus, ep. Tudertin. (s. V.); Manechildis (s. V.); Venantius, ep. Lunen. (s. IV.); Angadrisma (asi 695); Dominicus, presb. ex Ord. Camald (1060); Iacobus Laigneau de Langellerie (1794); Anna Maria Aranda Riera (1936); Stanislaus Mysakowski et Franciscus Roslaniec (1942); Romanus Lysko (1949)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.