Světci k nám hovoří...


sv. Donacián

Donatianus, ep. Remen.

14. října, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:389
Atributy:biskup držící kolo s pěti zářícími svícemi

ŽIVOTOPIS

Podle tradované legendy byl synem důstojníka římské armády, který byl poslán potlačit vzpouru v Galii.

Tradice dále hovoří o tom, že měl zahynout v řece, do které ho hodil některý sluha. V té době se prý u řeky objevil i biskup Dionýsius (+268) a nařídil vložit do řeky kolo s pěti hořícími svícemi. V místě, kde se kolo se svícemi zastavilo, byl pak Donacián vytažen z vody živý. (Tato část legendy si časově odporuje s daty úmrtí nebo jde o nedostatečně doložené zjevení. Souvisí však s atributem.)

Po mimořádném utvrzení ve víře byl Donacián od papeže pověřen úřadem biskupa Remeše (Reims), která leží 143 km severovýchodně od Paříže. Jako biskup zde horlivě působil asi od roku 360 až do své smrti.

Jeho ostatky byly údajně nějakou dobu uloženy v Corbii, odkud se později dostaly na území Belgie.

V roce 863 byly Donaciánovy ostatky přeneseny do Bruges (Bruggy v dnešní Belgii). Zároveň se stal patronem tohoto města.

Uvádí se, že i v Remeši, kde téměř 30 let působil, je uchovávána alespoň část jeho ostatků.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Callistus Pp. (asi 222); Lupulus (století neznámé); Gaudentius, ep. Ariminen (s. IV.); Donatianus, ep. Remen. (389); Fortunatus, ep. Tudertin. (s. V.); Manechildis (s. V.); Venantius, ep. Lunen. (s. IV.); Angadrisma (asi 695); Dominicus, presb. ex Ord. Camald (1060); Iacobus Laigneau de Langellerie (1794); Anna Maria Aranda Riera (1936); Stanislaus Mysakowski et Franciscus Roslaniec (1942); Romanus Lysko (1949)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.