Světci k nám hovoří...


sv. Venancius

Venantius, ep. Lunen.

14. října, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:s. IV.

ŽIVOTOPIS

Martyrologium nám stručně připomíná tohoto biskupa z italské Luni v Ligurii, který věnoval mimořádnou péči diecézním duchovním osobám i řeholníkům. Zároveň ho uvádí jako váženého přítele papeže Řehoře Velikého (s pam. 3. 9.).

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Callistus Pp. (asi 222); Lupulus (století neznámé); Gaudentius, ep. Ariminen (s. IV.); Donatianus, ep. Remen. (389); Fortunatus, ep. Tudertin. (s. V.); Manechildis (s. V.); Venantius, ep. Lunen. (s. IV.); Angadrisma (asi 695); Dominicus, presb. ex Ord. Camald (1060); Iacobus Laigneau de Langellerie (1794); Anna Maria Aranda Riera (1936); Stanislaus Mysakowski et Franciscus Roslaniec (1942); Romanus Lysko (1949)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.