Světci k nám hovoří...


Jakut s bratry a matku

Jakut s bratry a matku

sv. Jakut

Iacutus

8. února, připomínka
Postavení:mnich
Úmrtí:s. VI.

ŽIVOTOPIS

Římské martyrologium nám ho stručně představuje jako bratra svatých Winvalea (pam. 3. 3.) a Guetnoka (pam. 5. 11.) a říká o něm, že poblíž moře postavil klášter, který později nesl jeho jméno.

Jakut s Guetnokem bývají uváděni jako dvojčata a např. v kapli Saint-Venec v Briec jsou všichni tři připomínáni sousoším i se svou matkou Gwenn ze šlechtického rodu. Máme však nedostatek spolehlivých zpráv a o legendárním vyprávění se říká, že připomíná podobu keltské mytologie. Napsané ve 12. století hovoří o tom, že jejich rodiče Fragano a Gwen kolem roku 460 utíkali před Sasy až k zátoce Saint Brieuc u Armorik, kde se narodil Winvalea. Bratři se později prý připravovali na mnišský život u poustevníka Budoce na Lavretu (dnešní Saint-Jacut-de-la-Mer) v Bretani.

Jakut si nejprve postavil poustevnu a později v těch místech založil klášter, v němž byl představeným, ale jako opat je uváděn i Winvalea.

V 9. století za normanských invazí ostatky Jakuta opustily klášter a dnes mají být v kostele Saint-Jacut-sur-Ars poblíž Redonu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hieronymus Emiliani (1537); Iosephina Bakhita (1947); Cointha (249); Iuventius seu Eventius (397); martyres Constantinopoli monachi monasterii Dii (asi 485); Iacutus (s. VI.); Honoratus, ep. Mediolanen (asi 570); Nicetius, episcopus (asi 610); Paulus, ep. Virodunen (asi 647); Petrus Igneus (1089); Stephanus, eremita (1124); Philippus Jeningen (1704); Iosephina Gabriela Bonino (1906); Maria Esperanza a Iesu virgo (Iosepha) Alhama Valera (1983); Maria Mlada, abbatissa Pragen (994)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.