Světci k nám hovoří...


sv. Angadrisma

Angadrisma

14. října, připomínka
Postavení:abatyše OSB
Úmrtí:asi 695

ŽIVOTOPIS

Narodila se asi v roce 615 v diecézi Thérouanne v severní Francii. V mládí prý na ni měl vliv biskup Audomarus (s pam. 1. 11.). Angadrisma se rozhodla stát řeholnicí, ale otec ji přislíbil jako nevěstu šlechtici Ansbertovi. Angadrisma si prý v modlitbě vyprosila, aby se svým vzhledem stala pro uchazeče o její ruku nežádoucí a došlo k tomu, že byla postižena leprou. Malomocenství ji však zázrakem opustilo, poté co jí bylo umožněno stát se řeholnicí. Odešla do kláštera u Beauvais (asi 90 km severně od Paříže) v Nustrii. Tento klášter benediktinek založený sv. Ebrulfem byl nazýván oratoří.

Angadrisma zde s velkou horlivostí uctívala Pána, vedla příkladný život a byla zvolena abatyší. Bylo jí přičítáno více zázraků, mezi nimi i zastavení požáru, který hrozil zničením kláštera.

Zemřela asi v 80 letech. V době poničení kláštera Normany v roce 851 byly její ostatky přeneseny do kostela svatého Michaela v Beauvais. Za francouzské revoluce byly pak přemístěny do katedrály.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Callistus Pp. (asi 222); Lupulus (století neznámé); Gaudentius, ep. Ariminen (s. IV.); Donatianus, ep. Remen. (389); Fortunatus, ep. Tudertin. (s. V.); Manechildis (s. V.); Venantius, ep. Lunen. (s. IV.); Angadrisma (asi 695); Dominicus, presb. ex Ord. Camald (1060); Iacobus Laigneau de Langellerie (1794); Anna Maria Aranda Riera (1936); Stanislaus Mysakowski et Franciscus Roslaniec (1942); Romanus Lysko (1949)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.