Světci k nám hovoří...


sv. Dominik

Dominicus, presb. ex Ord. Camald

14. října, připomínka
Postavení:kněz ECMC
Úmrtí:1060

ŽIVOTOPIS

Narodil se roku 995 v San Severino Marche v Itálii. Jeho rodiče mu později chtěli penězi zajistit kněžskou kariéru a tím se dopustili svatokupectví. On však jejich praktiky s rozhodností odmítl a zvolil si kající život poustevníka. Stal se mnichem v Luceoli (dnešním Pontericcioli), které bylo starobylým městem Umbrie.

Jeho učitel Petr Damiani (pam. 21. 2.) ho později pozval do Fonte Avellana a pak ho na úpatí Monte San Vicino učinil správcem nové poustevnické družiny Nejsvětější Trojice. Jednalo se o kamaldulské poustevníky, které jako větev benediktinského řádu založil r. 1012 sv. Romuald (pam. 19. 6.).

Dominik, který se stal knězem tohoto velmi přísného řádu s mlčením a půstem o chlebě, zelenině a vodě, navíc pokračoval v kajícím nošení drátěné košile či nátělníku ze železných pruhů. Zde je jistá souvislost s jeho jménem, které v překladu znamená "Obrněnec". Někde se za důvod volby takového pokání uvádí smír za hříchy duchovenstva tehdejší doby.

Po Dominikově smrti se úcta k němu rychle šířila. Ostatky byly uloženy v jemu zasvěceném kostele a v roce 1400, při odchodu řeholníků z kláštera, přeneseny do farního kostela svaté Anny ve Fronte v provincii Macerata.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Callistus Pp. (asi 222); Lupulus (století neznámé); Gaudentius, ep. Ariminen (s. IV.); Donatianus, ep. Remen. (389); Fortunatus, ep. Tudertin. (s. V.); Manechildis (s. V.); Venantius, ep. Lunen. (s. IV.); Angadrisma (asi 695); Dominicus, presb. ex Ord. Camald (1060); Iacobus Laigneau de Langellerie (1794); Anna Maria Aranda Riera (1936); Stanislaus Mysakowski et Franciscus Roslaniec (1942); Romanus Lysko (1949)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.