Světci k nám hovoří...


blah. Jakub Laigneau de Langellerie

Iacobus Laigneau de Langellerie

14. října, připomínka
Postavení:kněz a mučedník
Úmrtí:1794

ŽIVOTOPIS

Narodil se 17. 4. 1747 v La Flèche v Sarthe ve Francii. Stal se knězem v diecézi Angers. Za velké francouzské revoluce patřil ke kněžím, kteří odmítli složit přísahu na akt "Liberté - Egalité" a zemřeli mučednickou smrtí. Popravy se konaly ve jménu "svobody, rovnosti a bratrstva". Jen v Angers bylo za této revoluce do r. 1794 prý zabito 9700 osob, mezi nimiž byli kněží, řeholnice, ženy, muži i děti.

Jakub Laigneau de Langellerie je uváděn jako poslední ze zástupu 99 mučedníků z Angers, které papež Jan Pavel II. v Římě blahořečil 19. 2. 1984. Jakubovi byla za věrnost kněžství useknuta gilotinou hlava v Angers, Maine-et-Loire 14. 10. 1794.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Callistus Pp. (asi 222); Lupulus (století neznámé); Gaudentius, ep. Ariminen (s. IV.); Donatianus, ep. Remen. (389); Fortunatus, ep. Tudertin. (s. V.); Manechildis (s. V.); Venantius, ep. Lunen. (s. IV.); Angadrisma (asi 695); Dominicus, presb. ex Ord. Camald (1060); Iacobus Laigneau de Langellerie (1794); Anna Maria Aranda Riera (1936); Stanislaus Mysakowski et Franciscus Roslaniec (1942); Romanus Lysko (1949)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.