Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Anna Maria Aranda Riera

Anna Maria Aranda Riera

14. října, připomínka
Postavení:mučednice
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodila se 24. 1. 1888 v Denia v Alicante (100 km jižně od Valencie) ve Španělsku. Je připomínána jako panna, která se aktivně zapojila do Katolické akce v arcidiecézi Valencie. Sílu ke službě druhým čerpala z každodenní mše sv. a přijímání eucharistie. Za občanské války byla ve věku 48 let zajata a pro svou víru v Picadero de Paterna ve Valencii popravena.

Papežem Janem Pavlem II. byla v Římě o druhé postní neděli, 11. 3. 2001 blahořečená mezi 233 španělskými mučedníky.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Callistus Pp. (asi 222); Lupulus (století neznámé); Gaudentius, ep. Ariminen (s. IV.); Donatianus, ep. Remen. (389); Fortunatus, ep. Tudertin. (s. V.); Manechildis (s. V.); Venantius, ep. Lunen. (s. IV.); Angadrisma (asi 695); Dominicus, presb. ex Ord. Camald (1060); Iacobus Laigneau de Langellerie (1794); Anna Maria Aranda Riera (1936); Stanislaus Mysakowski et Franciscus Roslaniec (1942); Romanus Lysko (1949)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.