Světci k nám hovoří...


blah. Roman Lysko

Romanus Lysko

14. října, připomínka
Postavení:kněz řeckokatolické církve
Úmrtí:1949

ŽIVOTOPIS

Narodil se 14. 8. 1914 v Horodoku (30 km západně od Lvova) na Ukrajině. Ve Lvově vystudoval teologii a kněžské svěcení přijal 28. 8. 1941. Od roku 1944 působil jako řeckokatolický kazatel v Belzets. V roce 1949 se stal obětí komunistického režimu. Byl zatčen 9. září, protože odmítl vstoupit do ruské pravoslavné církve. Převezen byl do lvovského vězení a zde šikanován a týrán vězeňskou stráží. Přesto si zpíval žalmy. V říjnu, vedle trápení hladem, následovalo stupňující se kruté bití s následkem smrti 14. října, ve věku 35 let.

Blahořečený byl 27. 6. 2001 papežem Janem Pavlem II. ve Lvově, s dalšími 26 řeckokatolickými mučedníky na Ukrajině.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Callistus Pp. (asi 222); Lupulus (století neznámé); Gaudentius, ep. Ariminen (s. IV.); Donatianus, ep. Remen. (389); Fortunatus, ep. Tudertin. (s. V.); Manechildis (s. V.); Venantius, ep. Lunen. (s. IV.); Angadrisma (asi 695); Dominicus, presb. ex Ord. Camald (1060); Iacobus Laigneau de Langellerie (1794); Anna Maria Aranda Riera (1936); Stanislaus Mysakowski et Franciscus Roslaniec (1942); Romanus Lysko (1949)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.