Světci k nám hovoří...


sv. Barsen

Barsen

15. října, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:379

ŽIVOTOPIS

Stal se biskupem v Edesse v Sýrii, ale za hlásání pravé víry proti bludnému učení arianismu jej císař Valens poslal do vyhnanství ve vzdálených zemích. Je pouze známo, že v exilu se třikrát stěhoval a uvádí se, že zemřel v březnu r. 379, ale den jeho smrti zůstává neznámý. Jeho památka byla stanovena na 15. říjen.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Teresia a Iesu virgo et doctor Eccl (1582); Barsen (379); Severus, ep. Treviren. (s. V.); Thecla, abbatissa (asi 790); Gundisalvus de Lagos (1422); Magdalena de Nagasakio (1634); Narcissus Basté Basté (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.