Světci k nám hovoří...


blah. Gundisalvus de Lagos

Gundisalvus de Lagos

15. října, připomínka
Postavení:kněz OSA
Úmrtí:1422
Patron:mládeže, námořníků

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi 1360 v Lagos, v západní oblasti Algarve, na jihu Portugalska, jako syn rybáře. K augustiniánům v Lisabonu přišel v roce 1380, vystudoval teologii s velkým nadáním a stal se knězem plným pokory. Již dříve vyučoval pravdám víry děti i nevědomé chudé. Jako kazatel byl dobrým řečníkem a dovedl promlouvat k duším posluchačů. Horlivě působil mezi mládeží a pomáhal potřebným chudákům. Ve službě bratrům vykonával s radostí podřadné práce. Byl také kuchařem i domovníkem. Mimo jiné vynikal krásným písmem i nadáním pro skládání duchovních písní. Byl plný vitality a měl také smysl pro askezi.

Od roku 1412 byl Gundisalvus převorem v Torres Vedras, ležícím 52 km severně od Lisabonu. Zde působil až do konce svého života.

Jeho kultovní úctu na úrovni blahořečení potvrdil papež Pius VI. dne 2. 5. 1778.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Teresia a Iesu virgo et doctor Eccl (1582); Barsen (379); Severus, ep. Treviren. (s. V.); Thecla, abbatissa (asi 790); Gundisalvus de Lagos (1422); Magdalena de Nagasakio (1634); Narcissus Basté Basté (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.