Světci k nám hovoří...


sv. Honorát

Honoratus, ep. Mediolanen

8. února, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 570

ŽIVOTOPIS

Pocházel ze šlechtického rodu Castelloni. V roce 567 se stal biskupem v Miláně. Působil ve velmi neklidné době, kdy se musel potýkat s arianismem a kromě toho v roce 569 byl Milán ohrožen Langobardy připravujícími se na útok. Tehdy Honorát s částí svého duchovenstva odešel do exilu v Janově, a tak prý ochránil značnou část svého lidu. V dalším roce v Janově zemřel. Jeho ostatky byly přeneseny do chrámu v Miláně.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hieronymus Emiliani (1537); Iosephina Bakhita (1947); Cointha (249); Iuventius seu Eventius (397); martyres Constantinopoli monachi monasterii Dii (asi 485); Iacutus (s. VI.); Honoratus, ep. Mediolanen (asi 570); Nicetius, episcopus (asi 610); Paulus, ep. Virodunen (asi 647); Petrus Igneus (1089); Stephanus, eremita (1124); Philippus Jeningen (1704); Iosephina Gabriela Bonino (1906); Maria Esperanza a Iesu virgo (Iosepha) Alhama Valera (1983); Maria Mlada, abbatissa Pragen (994)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.