Světci k nám hovoří...


blah. Magdaléna z Nagasaki

Magdalena de Nagasakio

15. října, připomínka
Postavení:terciářka OP, panna a mučednice
Úmrtí:1634

ŽIVOTOPIS

Pochází z Nagasaki, stala se dominikánskou terciářkou a ve 24 letech položila za víru v Krista svůj život. Umučena byla dlouhým dušením na Svatém vrchu v Nagasaki.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

LAICKÝ APOŠTOLÁT ZA KRUTÉHO PRONÁSLEDOVÁNÍ

Magdaléna z Nagasaki je jednou z 15 druhů sv. Vavřince Ruiz, kteří byli připomenuti společnou památkou 28. 9. Nebyli však umučeni ve stejný den, jen společně blahořečeni 18. 2. 1981 v Manile na Filipínách i společně kanonizovaní 18. 10. 1987 v Římě, jako japonští mučedníci z let 1633 až 1637.

Martyrologium z nich dnes samostatně připomíná dominikánskou terciářkou Magdalénu, která se narodila v roce 1610 nebo 1611 v Nagasaki do křesťanské samurajské rodiny. Její rodiče byli pro svou víru umučení a malé Magdalény se pak ujali další křesťané. V roce 1624 se setkala se dvěma augustiniány, Františkem od Ježíše a Vincentem od sv. Antonína, kteří ji přijali jako žadatelku o vstup do třetího řádu. Žila augustiniánskou spiritualitou, ale později se stala dominikánskou terciářkou.

Od roku 1629 přespávala v horských úkrytech a pomáhala pronásledovaným křesťanům. Věnovala se modlitbě, čtení náboženské literatury a apoštolátu. Povzbuzovala ty, kdo byli v těžké situaci, navštěvovala nemocné, učila děti katechismu a také je křtila. Po mučednické smrti svých augustiniánských rádců, v roce 1632, ještě zvýšila svou horlivost, sdílela utrpení a bolesti, které pronásledování přinášelo a pro své chudé krajany prosila o almužnu i portugalské obchodníky.

V září 1634, za vlády šóguna Tokugawa Iemitsu, Magdaléna se šla sama přišla přihlásit vyšetřujícím soudcům jako křesťanka. Ti se pokoušeli změnit její smýšlení příslibem výhodného manželství, ale neměli naději na úspěch, proto přistoupili k mučení. Magdalena však setrvala v neochvějné víře a byla proto odsouzena k pomalé kruté smrti.

Začátkem října byla dovedena na Nishizak - Svatý vrch v Nagasaki a zde ji podrobili tzv. "ana-tsurushi", mučení "šibenicí a příkopem či hrobem". Při tomto způsobu týrání šlo o zavěšení hlavou dolů do jámy plněné odpadem až po hrudník nebo kryté deskami. U Magdaleny toto pomalé dušení trvalo 13 dní. Zemřela až 15. 10., kdy silný déšť zaplavil jámu vodou.

Nepřátelé křesťanů její tělo spálili a popel vhodili do moře, aby zabránili uctívání ostatků mučednice, která vzbudila nemalou pozornost.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Mám před sebou mimořádný obraz statečnosti, s neohroženým apoštolátem a přijetím kruté smrti. Své rozjímání zaměřím na to, co k takovému jednání Magdalénu vedlo a položím si otázku, čím se sám nechávám a čím se chci nechat v životě vést.

Bože, pomáhej nám, ať následujeme zářný příklad lásky, apoštolské horlivosti, statečnosti a čistoty svaté Magdalény z Nagasaki, jejíž výroční památku s radostí slavíme, a dej, abychom měli užitek z toho, co ona získala svými zásluhami. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

(na podkladě závěrečné modlitby breviáře)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Teresia a Iesu virgo et doctor Eccl (1582); Barsen (379); Severus, ep. Treviren. (s. V.); Thecla, abbatissa (asi 790); Gundisalvus de Lagos (1422); Magdalena de Nagasakio (1634); Narcissus Basté Basté (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.